Aðalstjórn

Helgi Nielsen, kveðja frá Knattspyrnufélaginu Þrótti.

Fallinn er frá félagi okkar Helgi Nielsen.

Brosmildur og jákvæður maður kemur upp í hugann þegar minningar um Helga birtast, um leið er söknuður að sjá af góðum félaga.

Helgi starfaði mikið fyrir félagið í gegnum tíðina var m.a annars formaður barna- og unglingaráðs knattspyrnudeildar á tímum okkar í Sæviðarsundi, var í stjórn handknattleiksdeildar þegar félagið flutti í Laugardalinn.  Helgi var oft fundarstjóri á aðalfundum félagsins og ávallt tilbúinn að veita góð ráð og aðstoða félagið ef mögulegt var.

Knattspyrnufélagið Þróttur þakkar Helga fyrir hans góða framlag og störf fyrir félagið.

Knattspyrnufélagið Þróttur sendir fjölskyldunni innilegar samúðarkveðjur,

Útför Helga fer fram frá Grafavogskirkju mánudaginn 18 júní klukkan 13.00

Fyrir hönd Knattspyrnufélagsins Þróttar,

Sigurður K Sveinbjörnsson

Skýr skilaboð Þróttar – hvers kyns ofbeldi innan félagsins verður ekki liðið!

Undanfarin misseri hafa birst yfirlýsingar kvenna í íþróttum um kynferðislega áreitni, ofbeldi og óviðeigandi framkomu í þeirra garð.  Knattspyrnufélagið Þróttur sendir skýr skilaboð til allra sem starfa innan félagsins og íþrótta almennt – hvers kyns ofbeldi og ósæmileg hegðun í garð einstaklinga innan okkar raða verður ekki liðið!

Innan félagsins eru virkar boðleiðir til þess að koma tilkynningum um hvers kyns ofbeldi eða óviðeigandi framkomu á framfæri.

 

Siða – og starfsreglur Þróttar

Nýverið hafa siða – og starfsreglur Þróttar verið endurskoðaðar og uppfærðar en þær má finna hér Siða og starfsreglur Þróttar   Öllum þjálfurum innan félagsins, í öllum deildum, ber að kynna sér þessar reglur og fylgja þeim í hvívetna.  Á næstu vikum verður fundað með öllum þjálfurum og öðrum starfsmönnum Þróttar þar sem sérstaklega verður farið yfir umræddar reglur þær kynntar rækilega.  Foreldrar og forráðamenn iðkenda eru jafnframt hvattir til þess að kynna sér reglurnar.

 

Jafnréttisstefna Þróttar

Jafnréttisstefna Þróttar er aðgengileg á heimasíðu félagsins en hana má finna hér Jafnréttisstefna Þróttar  Allir félagsmenn Þróttar eiga rétt á því að komið sé fram við þá af virðingu.

Kynferðisleg áreitni og einelti er framkoma og hegðun sem ekki er liðin innan Þróttar.

Með kynferðislegri áreitni er átt við kynferðislega hegðun sem er ósanngjörn og/eða móðgandi og í

óþökk þess sem fyrir henni verður, hefur áhrif á sjálfsvirðingu þess eða þeirra sem fyrir henni verða

og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Kynferðisleg áreitni

getur verið líkamleg, orðbundin eða táknræn á það jafnframt við um klám hvort sem er í myndum

eða máli. Klám, í hvaða mynd sem er telst einnig kynferðisleg áreitni.

 

Eineltisáætlun Þróttar – eineltisteymi

 

Innan Þróttar er starfandi eineltisteymi sem ætlað er að bregðast við öllum tilkynningum sem kunna að berast um einelti innan félagsins. Öllum þjálfurum hefur verið kynnt áætlunin en hún skiptist í tvo hluta, þ.e. forvarnir annars vegar og viðbragðsáætlun hins vegar.   Í stuttu máli gengur viðbragðsáætlunin út á eftirfarandi:

  1. Tilkynning um einelti: Eyðublað sem afhent er íþróttastjóra Þróttar.  Íþróttastjóri kemur málinu áfram á eineltisteymi Þróttar sem kemur því í þann farveg sem við á.

Teymið skipa:                      Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor á Menntavísindasviði Háskóla Íslands

Funi Sigurðsson, sálfræðingur

Sigríður Arndís Jóhannsdóttir, verkefnisstjóri hjá Velferðasviði

Guðberg Jónsson, sálfræðingur

 

  1. Könnunarþrep – Eineltisteymi aflar frekari gagna, rætt við forráðamenn og hugsanlega þann sem tilkynnir um einelti
  2. Lausnarþrep – ákvörðun um lausnarleið tekin á grundvelli gagna og í samráði við málsaðila
  3. Eftirfylgd – haft samband við forráðamenn þolanda og geranda, ákvörðun tekin um frekari viðbrögð ef þurfa þykir

Öllum er heimilt að tilkynna um einelti, foreldrum, forráðamönnum, iðkendum og þjálfurum.

Samstarfssamningur við Erindi

 

Erindi – samtök um samskipti og skólamál og Þróttur hafa gert með sér samstarfssamning þess efnis að Erindi veiti félaginu fræðslu um samskiptamál barna og unglinga og mögulegan samskiptavanda sem upp getur komið.

Þróttur  ákvað að leggja áherslu á góð samskipti og líðan barna og unglinga í öllu starfi félagsins. Með samningnum markar Þróttur sér skýra stefnu í samskipta- og eineltismálum og samskiptamálum.

Samstarfssamningnum fylgir samskiptaáætlun Erindis sem félagið fylgir eftir. Erindi mun bjóða upp á regluleg námskeið og fræðslu fyrir þjálfara til að tryggja að þeir séu meðvitaðir um samskiptamál og læri leiðir til að greina vandamálin og bregðast við þeim.

Stjórn Þróttar og starfsmenn harma mjög að einstaklingar innan íþróttahreyfingarinnar hafi þurft að þola hvers kyns ofbeldi í tengslum við íþróttastarf og fordæmir með öllu allt ofbeldi í starfsemi hreyfingarinnar.  Þróttur mun bregðast við hvers kyns tilkynningum um ójafnrétti, ofbeldi og einelti innan okkar raða og mun fylgja öllum þeim aðgerðum sem geta gagnast okkur í baráttunni gegn ofbeldi.  Við munum fylgjast vel með framgangi innan Íþrótta -og Ólympíusambands Íslands við mótun aðgerða og fræðslu vegna slíkra mála og leita allra leiða til þess að iðkendum og öðrum líði vel innan félagsins og þeim sé tryggt öryggi innan félagsins.

Skilaboðin eru skýr, hvers kyns ofbeldi verður ekki liðið og við því verður brugðist!  Lifi Þróttur…!

Sóli Hólm verður gestur okkar, 9.febrúar.

Það verður félagi okkar Sólmundur Hólm sem verður næsti gestur okkar,
á „Lambalæri að hætti mömmu“ föstudaginn 9.febrúar kl.12.00.
Sóli mun fara um víðan völl og ræða ýmsa spaugilega hluti úr þjóðfélaginu.

Það eru þeir Sigurður K. Sveinbjörnsson í sigurdurks@simnet.is og Helgi Þorvaldsson
í síma 821-2610, sem taka við pöntunum til hádegis miðvikudagsins 7.febrúar.
Allir eru velkomnir, Þróttarar sem ekki Þróttarar. Verðið er óbreytt, kr.2500.-.

Erindi og Knattspyrnufélagið Þróttur Reykjavík undirrita samstarfssamning

Erindi – samtök um samskipti og skólamál og Þróttur hafa gert með sér samstarfssamning þess efnis að Erindi veiti félaginu fræðslu um samskiptamál barna og unglinga og mögulegan samskiptavanda sem upp getur komið.

Þróttur leggur áherslu á góð samskipti og líðan barna og unglinga í öllu starfi félagsins. Með samningnum markar Þróttur sér skýra stefnu í samskipta- og eineltismálum og samskiptamálum.

Samstarfssamningnum fylgir samskiptaáætlun Erindis sem félagið fylgir eftir. Erindi mun bjóða upp á regluleg námskeið og fræðslu fyrir þjálfara til að tryggja að þeir séu meðvitaðir um samskiptamál og læri leiðir til að greina vandamálin og bregðast við þeim.

Hjá Erindi starfa ráðgjafar á sviði náms- og starfsráðgjafar, fjölskylduráðgjafar, uppeldis- og menntunarfræðingar og lýðheilsufræðingar. Innan samtakanna er mikil þekking á eineltismálum og öðrum vandamálum í samskiptum barna. Samtökin bjóða upp á ráðgjöf fyrir börn og fjölskyldur þeirra, starfsfólk skóla og aðra sem vinna með börnum.

Með samningi þessum hefur Þróttur tryggt iðkendum sínum, foreldrum þeirra og þjálfurum aðgang að fagfólki sem er til taks ef upp koma samskiptavandamál innan félagsins.

Áramótapistill Formanns Þróttar.

Kæru Þróttarar nær og fjær.

Árið 2017 var viðburðarríkt ár hjá okkur Þrótturum og skilaði félaginu góðu starfi og flottum árangri víða. Starfsfólk, iðkendur, stjórnarfólk og sjálfboðaliðar hafa allir staðið sig vel á árinu og sýnt að þeir hafa styrk og getu til að takast á við stór og smá verkefni og vinna úr þeim félaginu og sér sjálfum til sóma.

Framundan er áfram haldandi vinna við að bæta aðstöðumál félagsins og ber þar hæst barátta fyrir okkar eigin íþróttahúsi tengt félagshúsinu okkar. Fjölmörg skref í þá átt voru stigin á árinu, en vegna fjölmargra utanaðkomandi ótengdra mála m.a. fyrirhugaðra breytinga á Laugardalsvelli og vangaveltum um framtíðarskipulag Laugardalsins náðist ekki að koma málinu jafn langt á árinu og ég hefði kosið. Ég er samt bjartsýnn um að á upphafsmánuðum næsta árs munu næstu skref skýrast.

Á árinu var stúkan við aðalvöllinn endurbyggð og er hún nú mikil prýði hér við félagshúsið. Einnig er búið að fjárfesta í öflugu hljóðkerfi sem sett verður upp í stúkuna nú í vor.  Á árinu var sett upp nýtt myndavélakerfi í félagshúsið sem var orðið mjög brýnt.

Nú í janúar verður hafist handa vinna við að fjarlægja standana og gömlu stúkuna á Valbjarnarvelli. Við það stækkar æfingaraðstaðan þar til muna. Í framtíðinni er það okkar ósk að þar verði byggður nýr gervigrasvöllur auk fleiri æfingarvalla.

Félagsstarfið og gleðin eru lykillinn að okkar flotta og stækkandi félagi þar sem allir finna sér verkefni við hæfi, hvort sem það er við æfingar, í keppni eða öðrum störfum. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum fyrir samstarfið á árinu og við hlökkum til að takast á við mörg og spennandi verkefni sem bíða okkar á árinu 2018.

Lifi Þróttir

Finnbogi Hilmarsson, formaður.